Month: december 2016

Denkt u aan de investeringsaftrek?

Als ondernemer heeft u recht op investeringsaftrek wanneer de totale investeringen in het boekjaar meer dan € 2.300 bedragen.

Als u in 2016 voor minder dan € 2.300 (exclusief BTW) heeft geïnvesteerd en u van plan bent om nog nieuwe investeringen te doen, dan kan het raadzaam zijn om de geplande investeringen niet uit te stellen tot 2017. Wanneer de totale investeringen in het boekjaar 2016 minimaal € 2.300 en niet meer dan € 56.024 bedragen, heeft u recht op een investeringsaftrek van 28% van het totale investeringsbedrag. De maximale investeringsaftrek bedraagt € 15.687 op jaarbasis. Wanneer het totale investeringsbedrag meer dan € 103.748 bedraagt, wordt de maximale investeringsaftrek afgebouwd.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Nieuwe subsidie voor werkgevers per 2017

Als u in 2017 een werknemer in dienst heeft die een gemiddeld uurloon geniet van 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u mogelijk recht op subsidie, namelijk het ‘lage-inkomensvoordeel’.

De maximale subsidie bedraagt € 2.000 op jaarbasis. De subsidie geldt alleen voor werknemers die in het desbetreffende jaar minstens voor 1248 verloonde uren in de administratie zijn opgenomen. De subsidie wordt automatisch achteraf uitbetaald.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.