Met ingang van 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (beter bekend als ‘VAR’) komen te vervallen.

Bent u zzp-er of maakt u regelmatig gebruik van de diensten van zzp-ers (als opdrachtgever van zzp-ers)? Dan heeft het vervallen van de VAR mogelijk gevolgen voor uw werkwijze. De zzp-er en haar opdrachtgevers moeten voorkomen dat er sprake is van loondienst of een fictieve dienstbetrekking. De belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd die kunnen worden gebruikt om de afspraken tussen zzp-ers en opdrachtgevers vast te leggen. Als op grond van deze modelovereenkomsten wordt gewerkt, dan hebben beide partijen zekerheid dat er geen sprake is van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.