Er ligt een voorstel om pensioen in eigen beheer fiscaal gunstig af te mogen kopen.

Er kan dan tegen 65,5% van de fiscale waarde in 2017 (2018: 75,0%, 2019: 80,5%) worden afgekocht, waardoor in 2017 34,5% (2018: 25,0%, 2019: 19,5%) onbelast kan vrijvallen. De grondslag voor de afkoop is de balanswaarde 2015. Het verschil tussen de balanswaarde 2016 en 2015 mag ook worden afgekocht, maar hiervoor geldt de kortingsregeling niet.

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die de afkoop niet kunnen of willen betalen, mag de fiscale pensioenvoorziening worden omgezet in Oudedag Sparen Eigen Beheer (een soort fiscale oudedagsreserve). Ook reeds ingegane pensioenen mogen worden afgekocht. Afkoop wordt alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de begunstigde tot het partnerpensioen.

Pensioenpolissen van DGA’s bij professionele verzekeraars kunnen na 31 december 2016 niet meer naar eigen beheer worden gehaald. Voor DGA’s zonder pensioen in eigen beheer komt er geen nieuwe pensioenfaciliteit in eigen beheer.

Of afkoop voor u gunstig is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; wij adviseren u hier graag over.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.