4. Fiscaal

Bespaar belasting in box 3

De peildatum van box 3 is 1 januari. Er wordt dus niet gekeken naar uw gemiddeld vermogen in box 3 over een jaar.

Als uw vermogen in box 3 hoger is dan het heffingsvrij vermogen, dan kunt u mogelijk belasting besparen door uw uitgaven te vervroegen. Als u over het jaar 2017 belasting bij moet betalen, dan is het raadzaam om alvast een (aanvullende) voorlopige aanslag aan te vragen, zodat u deze aanslag uiterlijk op 31 december 2017 kunt betalen. U verlaagt hiermee uw vermogen per 1 januari 2018, waardoor u over het jaar 2018 minder belasting in box 3 hoeft te betalen.

U kunt er ook voor kiezen om uw spaargeld onder te brengen in een ‘spaargeld-bv’. Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kan het interessant zijn om agio te storten. Laat u echter in beide gevallen vooraf goed informeren; wij adviseren u hier graag over.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Aangifte inkomstenbelasting 2016

Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting over 2016 te doen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aangifte of besteedt u het doen van aangifte liever geheel uit? Wij zijn u graag van dienst! Ook voor het aanvragen of wijzigen van toeslagen bent u bij ons aan het juiste adres.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Afschaffing pensioen in eigen beheer

Er ligt een voorstel om pensioen in eigen beheer fiscaal gunstig af te mogen kopen.

Er kan dan tegen 65,5% van de fiscale waarde in 2017 (2018: 75,0%, 2019: 80,5%) worden afgekocht, waardoor in 2017 34,5% (2018: 25,0%, 2019: 19,5%) onbelast kan vrijvallen. De grondslag voor de afkoop is de balanswaarde 2015. Het verschil tussen de balanswaarde 2016 en 2015 mag ook worden afgekocht, maar hiervoor geldt de kortingsregeling niet.

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die de afkoop niet kunnen of willen betalen, mag de fiscale pensioenvoorziening worden omgezet in Oudedag Sparen Eigen Beheer (een soort fiscale oudedagsreserve). Ook reeds ingegane pensioenen mogen worden afgekocht. Afkoop wordt alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de begunstigde tot het partnerpensioen.

Pensioenpolissen van DGA’s bij professionele verzekeraars kunnen na 31 december 2016 niet meer naar eigen beheer worden gehaald. Voor DGA’s zonder pensioen in eigen beheer komt er geen nieuwe pensioenfaciliteit in eigen beheer.

Of afkoop voor u gunstig is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; wij adviseren u hier graag over.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Box 3 vanaf 2017

De berekening van de belasting die u moet betalen over uw inkomsten uit vermogen verandert vanaf 2017.

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de belastingdienst niet meer uit van een vast rendement van 4% welke tegen 30% inkomstenbelasting wordt belast, maar is het rendement afhankelijk van uw vermogen. Hierdoor betaalt u mogelijk vanaf 2017 meer belasting.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.