Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!


Vergeet u niet de voorraad op te nemen?

Het inventariseren van de handelsvoorraad kan een tijdrovende klus zijn, maar is wel noodzakelijk.

De meeste ondernemingen hebben een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Per 31 december dient dan de balanspositie van de voorraad te worden bepaald. Een juiste en volledige inventarisatie van de handelsvoorraad op (of rond) 31 december is dan ook essentieel. Door de fysieke handelsvoorraad te tellen kunnen bovendien eventuele afwijkingen met de boekhoudkundige voorraad worden gesignaleerd. Het is dan ook van belang om tijd te reserveren aan het einde van het jaar voor de voorraadinventarisatie.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Bespaar belasting in box 3

De peildatum van box 3 is 1 januari. Er wordt dus niet gekeken naar uw gemiddeld vermogen in box 3 over een jaar.

Als uw vermogen in box 3 hoger is dan het heffingsvrij vermogen, dan kunt u mogelijk belasting besparen door uw uitgaven te vervroegen. Als u over het jaar 2017 belasting bij moet betalen, dan is het raadzaam om alvast een (aanvullende) voorlopige aanslag aan te vragen, zodat u deze aanslag uiterlijk op 31 december 2017 kunt betalen. U verlaagt hiermee uw vermogen per 1 januari 2018, waardoor u over het jaar 2018 minder belasting in box 3 hoeft te betalen.

U kunt er ook voor kiezen om uw spaargeld onder te brengen in een ‘spaargeld-bv’. Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) kan het interessant zijn om agio te storten. Laat u echter in beide gevallen vooraf goed informeren; wij adviseren u hier graag over.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


'Bouwman & Van Grieken B.V.'

Nieuwe naam, vertrouwde dienstverlening!

In verband met de toetreding van een nieuwe vennoot is onze naam gewijzigd. Voortaan werken wij niet langer onder de naam ‘Belastingadvies- en administratiekantoor Th.M. van Grieken B.V.’, maar onder de naam ‘Bouwman & Van Grieken B.V.’. Wij hopen de prettige samenwerking met onze klanten onverminderd voort te mogen zetten. Bent u nog geen klant? En heeft u belastingadvies nodig of bent u op zoek naar een administratiekantoor? Dan zijn wij u graag van dienst. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina en elders op onze website onder ‘Contact’.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten; wij komen graag met u in contact.


Aangifte inkomstenbelasting 2016

Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting over 2016 te doen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aangifte of besteedt u het doen van aangifte liever geheel uit? Wij zijn u graag van dienst! Ook voor het aanvragen of wijzigen van toeslagen bent u bij ons aan het juiste adres.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Denkt u aan de investeringsaftrek?

Als ondernemer heeft u recht op investeringsaftrek wanneer de totale investeringen in het boekjaar meer dan € 2.300 bedragen.

Als u in 2016 voor minder dan € 2.300 (exclusief BTW) heeft geïnvesteerd en u van plan bent om nog nieuwe investeringen te doen, dan kan het raadzaam zijn om de geplande investeringen niet uit te stellen tot 2017. Wanneer de totale investeringen in het boekjaar 2016 minimaal € 2.300 en niet meer dan € 56.024 bedragen, heeft u recht op een investeringsaftrek van 28% van het totale investeringsbedrag. De maximale investeringsaftrek bedraagt € 15.687 op jaarbasis. Wanneer het totale investeringsbedrag meer dan € 103.748 bedraagt, wordt de maximale investeringsaftrek afgebouwd.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Nieuwe subsidie voor werkgevers per 2017

Als u in 2017 een werknemer in dienst heeft die een gemiddeld uurloon geniet van 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u mogelijk recht op subsidie, namelijk het ‘lage-inkomensvoordeel’.

De maximale subsidie bedraagt € 2.000 op jaarbasis. De subsidie geldt alleen voor werknemers die in het desbetreffende jaar minstens voor 1248 verloonde uren in de administratie zijn opgenomen. De subsidie wordt automatisch achteraf uitbetaald.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Afschaffing pensioen in eigen beheer

Er ligt een voorstel om pensioen in eigen beheer fiscaal gunstig af te mogen kopen.

Er kan dan tegen 65,5% van de fiscale waarde in 2017 (2018: 75,0%, 2019: 80,5%) worden afgekocht, waardoor in 2017 34,5% (2018: 25,0%, 2019: 19,5%) onbelast kan vrijvallen. De grondslag voor de afkoop is de balanswaarde 2015. Het verschil tussen de balanswaarde 2016 en 2015 mag ook worden afgekocht, maar hiervoor geldt de kortingsregeling niet.

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) die de afkoop niet kunnen of willen betalen, mag de fiscale pensioenvoorziening worden omgezet in Oudedag Sparen Eigen Beheer (een soort fiscale oudedagsreserve). Ook reeds ingegane pensioenen mogen worden afgekocht. Afkoop wordt alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de begunstigde tot het partnerpensioen.

Pensioenpolissen van DGA’s bij professionele verzekeraars kunnen na 31 december 2016 niet meer naar eigen beheer worden gehaald. Voor DGA’s zonder pensioen in eigen beheer komt er geen nieuwe pensioenfaciliteit in eigen beheer.

Of afkoop voor u gunstig is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie; wij adviseren u hier graag over.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Box 3 vanaf 2017

De berekening van de belasting die u moet betalen over uw inkomsten uit vermogen verandert vanaf 2017.

Met ingang van 1 januari 2017 gaat de belastingdienst niet meer uit van een vast rendement van 4% welke tegen 30% inkomstenbelasting wordt belast, maar is het rendement afhankelijk van uw vermogen. Hierdoor betaalt u mogelijk vanaf 2017 meer belasting.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Vervallen Verklaring Arbeidsrelatie

Met ingang van 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (beter bekend als ‘VAR’) komen te vervallen.

Bent u zzp-er of maakt u regelmatig gebruik van de diensten van zzp-ers (als opdrachtgever van zzp-ers)? Dan heeft het vervallen van de VAR mogelijk gevolgen voor uw werkwijze. De zzp-er en haar opdrachtgevers moeten voorkomen dat er sprake is van loondienst of een fictieve dienstbetrekking. De belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd die kunnen worden gebruikt om de afspraken tussen zzp-ers en opdrachtgevers vast te leggen. Als op grond van deze modelovereenkomsten wordt gewerkt, dan hebben beide partijen zekerheid dat er geen sprake is van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.